Menu

Frågor & svar

Kan jag provträna?

Du är varmt välkommen att provträna hos oss under bemannade öppettider. Priset är 150 kr.

 

Hur lämnar jag maskiner och redskap efter mitt träningspass?

Häng alltid tillbaka de vikter och redskap du använt.

Använd desinfektionsspray och papper som finns utplacerat för att torka av maskiner och redskap efter dig.

 

Hur använder jag mitt inpasseringskort?

Som medlem hos oss måste du alltid använda ditt inpasseringskort för att registrera din närvaro.

Under receptionens öppettider checkar du in i receptionen.

Under övriga tider gör du det på kortläsaren vid ytterdörren.

 

Varför har mitt inpasseringskort blivit spärrat?

Nekad inpassering är en indikation på att något är fel, t.ex. kan det finnas en obetald skuld till oss. Så snart betalning erlagts kommer kortet återigen att fungera som vanligt. Vänligen observera att ett spärrat kort inte betyder att avtalet är avslutat. Vid problem av inpassering var god kontakta receptionen för att reda ut vad som hänt.

Får jag släppa in min kompis om denne ska vänta på mig?

Nej, det är aldrig tillåtet släppa in, eller gå in med någon annan på anläggningen när personalen inte är plats.

Det av största vikt att endast registrerade medlemmar vistas i lokalen. Alla medlemmar som befinner sig på anläggningen måste ha registrerat sig vid inpasseringen och det är därför viktigt att ni alltid går in en åt gången om du tränar i sällskap med en annan medlem. Vi ber dig vänligen att tänka på detta även om din väns kort inte fungerar trots att denne är medlem hos oss. Det kan finnas en anledning till att kortet är spärrat och vi hänvisar den person vars kort inte fungerar att ta kontakt med receptionen under dess bemanning.

 

Om mitt kort inte fungerar, får min kompis släppa in mig då?

Nej, även vid dessa tillfällen gäller regeln om insläpp av annan person. Vi ber dig vänligen att ta kontakt med oss så snart som möjligt så hjälper vi dig att se över vad som är anledningen till nekad inpassering.

 

Vad händer om jag förlorar mitt inpasseringskort?

Du som medlem har du ett ansvar att alltid använda ditt inpasseringskort för att registrera din närvaro.  Har du förlorat ditt kort, kontakta receptionen så hjälper vi dig att utfärda ett nytt kort mot en kostnad av 150 kr.

 

Kan jag frysa mitt medlemskap?

Ja, för 99 kr i månaden kan du frysa ditt medlemskap. Det gäller våra autogiromedlemskap samt för dig som betalar ditt  medlemskap 12 månader direkt. Du kan frysa upp till 4 månader per år, under denna period kan du inte utnyttja ditt medlemskap och ditt inpasseringskort är inaktivt.

 

Kan jag frysa mitt medlemskap utan kostnad?

Vid skada, sjukdom eller graviditet kan du frysa sitt medlemskap kostnadsfritt, vänligen uppvisa giltigt intyg.

Medlemskapet kan frysas minst 30 dagar och som längst sex månader.

Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. två månader efter beräknad nedkomst.

Frysning av medlemskap ska ske i förväg.

 

Kan jag överlåta mitt medlemskap?

Nej, ditt medlemskap är personligt. Först när din bindningstid har gått ut kan du välja att säga upp ditt avtal.

 

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Du måste personligen säga upp ditt medlemskap i receptionen, via telefon eller mail.

Medlemskap som betalas med autogiro har en månads uppsägningstid. Medlemskap kan ej avslutas innan bindningstiden är slut.

Uppsägningen är endast giltig när du fått den bekräftad.

 

Måste jag kontakta er om jag ändrar mitt kontonummer eller adress?

Ja, det är viktigt att du meddelar oss i god tid så att vi hinner registrera dina nya uppgifter.

 

Vad har ni för åldersgräns?

Du får börja träna i din målsmans sällskap det år du fyller tretton.

Från det år du fyller 16 och fram till dagen du fyller 18 år kan du träna på egen hand. Din målsman måste följa med när du tecknar ditt medlemsavtal i receptionen.

 

Får jag ta med mitt barn till gymmet?

Barn får endast vistas i barnrummet och det är du som förälder som har det fulla ansvaret för ditt barn.

Det är strängt förbjudet pga. säkerhetsskäl för barn att vistas i gym och motionsdelen.

Vi ber er att respektera dessa bestämmelser.

 

Vem frågar jag om jag har glömt något på gymmet?

Alla upphittade föremål sparas i receptionen och fås tillbaka mot beskrivning.

Efter 1 månad skänker vi upphittade föremål till Röda Korset.